Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu...

PORADA PRAWNA

10 listopada 2011 Prawo oświatowe

Witam serdecznie. Czy księgi arkuszy ocen uczniów urodzonych w kolejnych latach można oprawić razem, tzn. w jednej oprawie są księgi uczniów z 5 kolejnych lat. Oczywiście każda księga opisana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 19 lutego 2002 r. Szkoła jest niewielka i czasem jest tak, że księga zawiera tylko 4 arkusze i taki sposób oprawy jest wygodniejszy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

§ 13. 1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.

2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:
"Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w .... roku".

3. W szkole dla dorosłych księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:
"Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym .... ".

4. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:
1) w szkole dla dzieci i młodzieży:
"Księga zawiera:
1) .................... arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę,
(podać liczbę)
2) .................... arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.",
(podać liczbę)
2) w szkole dla dorosłych:
"Księga zawiera:
1) .................... arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli szkołę,
(podać liczbę)
2) .................... arkuszy ocen słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.".
(podać liczbę)
Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły. 

 

Rozporządzenie nie określa, jaką metodą zakłada się księgę arkuszy ocen. Niewątpliwie w jednej księdze muszą się znaleźć arkusze jednego rocznika. Jeżeli w księdze jest zaledwie kilka arkuszy, wygodną metodą będzie bindowanie (szybko i tanio). Nie widzę też problemu w oprawieniu zbiorczym kilku ksiąg spełniających warunki rozporządzenia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT